Persondata och SSL - Fridhem Skolhuset Lönneberga✓Tillverkning på högsta nivå

             

| | kg
Till innehåll

Huvudmeny:

Persondata och SSL

Information
Dataskyddsförordningen kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter. EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Varför ska jag läsa detta meddelande?
Detta meddelande förklarar hur vi hos Chokladparadiset Sverige AB samlar in, använder och skyddar din information.

Vilken information samlar du om mig?
Vi samlar in grundläggande information om dig för att kunna erbjuda dig de tjänster som vi tillhandahåller, detta inkluderar

e-post | namn | kontaktuppgifter

Hur ska du använda min information?
Vi behöver veta din grundläggande personuppgifter för att ge dig löpande organisatoriska uppdateringar. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och övervaka denna tjänst till dig.

Hur länge håller du min information?
Vi är skyldiga enligt lagen att behålla dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter) under minst ett år efter vilken tid det kommer att förstöras. Din information kommer att hållas hos oss tills du meddelar oss att du inte längre vill ha den här informationen.

Med vem delar du min information?
Alla personuppgifter vi behandlar behandlas av vår personal. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter om inte lagen tillåter dem att göra det.

Vilka rättigheter har jag?
Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.
Korrigering: Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.
Borttagning: Du kan kräva att vi raderar din information. Vi får inte radera information om dig som lagen kräver att vi måste behåller.
Klagomål: Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss eller din lokala dataskyddsmyndighet.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?
Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen maila eller skriv till oss på adressen i botten av meddelandet. Om du vill lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, vänligen kontakta myndigheten direkt (gå till datainspektionen.se).

Ändringar av denna policy
Vi håller vår sekretesspolicy regelbundet och vi lägger några uppdateringar på den här webbsidan. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 25 september 2018.

Kontakta oss
Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina personuppgifter, kontakta oss. Du kan göra det under följande adress:

Chokladparadiset Sverige AB
Djursbo Fridhem 1
577 94 Lönneberga
Sverige
Telefon: +46 (0)496 - 40 300
E-post: vänligen använd kontaktformuläret

Information om SSL
SSL (Secure Sockets Layer) är den standard av säkerhetsteknologi som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. SSL ser till att all data som skickas mellan en webbserver och webbläsare förblir privat och krypterad. SSL är en branschstandard och används av miljontals webbplatser. Ett SSL-certifikat fungerar ungefär som ett slags bank ID, fast för webbplatser och används tillexempel för att skydda transaktioner mellan kunder och webbutiker samt persondata som måste anges i ex kontaktformulär.


Copyright och alla rättigheter hos Chokladparadiset Sverige AB | 2018

FEK - Frivillig EgenKontroll (kvalitet och ursprung)

Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny